ZAPYTAJ O:
CZARTER REJS SZKOLENIE HARMONOGRAM

Sternik motorowodny i motorowodny sternik morski - Chorwacja

szkolenie

Oferta dostępna na indywidualne zapytanie. W przypadku Państwa zainteresowania, prosimy o kontakt pod:
info@pro-skippers.com
+48 22 +48 22 243 09 00


To jedna z niewielu ofert na patent sternika motorowodnego (sm) i motorowodnego sternika morskiego (msm), w której zrywamy z polskimi standardami krótkiego szkolenia manewrowego i przenosimy się do Chorwacji, gdzie na samą praktykę poświęcamy 2,5 dnia.


Patent sternik motorowodny uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:
- po wodach śródlądowych (bez ograniczeń)
- o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Patent motorowodny sternik morski uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:
- po wodach śródlądowych (bez ograniczeń)
- prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu na patent motorowodny sternik morski jest posiadanie stażu w wymiarze min. 200h, zdobytego w co najmniej dwóch rejsach morskich (udokumentowany opiniami z minimum dwóch rejsów po wodach morskich).

Spędzasz wakacje w Chorwacji? Ta oferta jest również dla Ciebie.

Szkolenie ma formę trzech 1-dniowych cykli manewrowowych, obywających się w różnych portach, zatoczkach i zakątkach Chorwacji, pomiędzy którymi uczestnicy szybko przemieszczają się (często w ślizgu).


Podczas szkolenia przekażemy niezbędną, praktyczną wiedzę związana z użytkowaniem łodzi. Poza realizacją wymagań egzaminacyjnych, pokażemy również w praktyce jak:
- przygotować łódź do wodowania
- odpowiednio slipować łódź
- bezpiecznie i efektywnie pływać oraz wykonywać manewry portowe
- stosować zasady dobrej kultury żeglarskiej
W końcu mamy na to 2,5 dnia.

Po naszych szkoleniach w Chorwacji kursanci nie mają niedosytu i wrażenia, że jedynie zobaczyli jak prowadzić jacht motorowy. Oni to już umieją w praktyce i są gotowi do samodzielnego pływania.

Cechy szczególne naszego szkolenia:
- "bite" 2,5 dnia uczciwej praktyki po morskich wodach Chorwacji (zaliczamy do 20h stażowych na msm)
- max. osób na jachcie: 4-5 + instruktor
- manewrowanie w różnych portach i miejscach w Chorwacji
- nauka własna z naszej platformy e-learningowej + uczestnictwo w wykładach uzupełniających na miejscu
- dla chętnych szkolenie kończy się egzaminem na patent sternika motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego

Cena od: 1 100 PLN
Harmonogram:

1. Teoria
Teorię przeprowadzamy w formie krótkich wykładów. Zajęcia teoretyczne prowadzone są codziennie od 8.00 do 9.30. Oraz w formie e-learningu, czyli samodzielnej nauki na odlegość. Każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do naszej autorskiej platformy edukacyjnej, gdzie każdy z bloków tematycznych (filmy, zdjęcia, prezentacje, animacje, przykładowe rozwiązane testy egzaminacyjne) zakończony jest krótkim testem sprawdzającym poziom opanowania każdej części materiału. Testy e-learning są dla uczestników pomocą, ale nie są egzaminem. Dostęp do e-learningu nadawany jest po otrzymaniu pełnej wpłaty za kurs. Dostęp jest aktywny do dnia egzaminu przypadającego bezpośrednio po kursie. Przedłużenie dostępu wiąże się z dopłatą wg cennika uzupełniającego.

2. Praktyka
Kurs praktyczny rozpoczyna się pierwszego dnia o godzinie 09:30, a kończy ostatniego dnia o godz. 15:00.

Rozkład dnia:
08:00 - 09:30 - zajęcia teoretyczne, dla osób zdających egzamin
09:00 - zbiórka w Marina Pakostane w Chorwacji:
- odprawa i podział na załogi
- omówienie trasy rejsu oraz miejsc do postoju i menwrowania.
Zajęcia praktyczne twają około 5 godzin. Dodatkowo robimy przerwę na posiłek (suchy prowiant na jachcie - we własnym zakresie).
 15:30-17:00 - powrót do Mariny Pakostane:
- klarowanie sprzętu, podsumowanie dnia

Trasy rejsu oraz ich przebieg ustala kierownik kursu, po analizie prognozy pogody oraz zaawansowania
uczestników.

3. Egzamin
Każdy kurs kończy się państwowym egzaminem na stopień sternika motorowodnego (sm) lub motorowodnego sternika morskiego (msm). Egzamin składa się z dwóch części: teorii i praktyki zdawanych w tym samym dniu. Część teoretyczna jest testem, który składa się z 75 pytań i trwa do 1,5h. W przypadku msm egzaminowani dodatkowo rozwiązują zadanie nawigacyjne na mapie morskiej. Pełen egzamin trwa zazwyczaj kilka godzin. Podczas części praktycznej wykonywane są manewry ze szkolenia. Osobom, które pozytywnie zaliczyły obie części egzaminu, Komisja Egzaminacyjna wydaje  zaświadczenia o zdanym egzaminie. Zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania patentu w PZMiNW. W razie zagubienia zaświadczenia wystawiamy jego duplikat za dodatkową opłatą 50 PLN.

Uwaga:
Do egzaminu może podejść osoba, która ukończyła 14 r.ż w przypadku sternika motorowodnego i 18 r.ż. w przypadku motorowodnego sternika morskiego.

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia:

Chorwacja, 23211, Pakoštane k. Biogradu, Camping "Kozarica" - tutaj>>
Dokładne miejsce spotkania i kontakt do osoby odpowiedzialnej będzie dostarczny do uczestników przez szkoleniem. 

Jako miejsce zakwaterowania (nie objęte naszą ofertą), w Pakoštane polecamy (na każdą kieszeń):
Apartmenty "Bernardica" - tutaj>>
Apartamenty "PAUK" - tutaj>>
Apartamenty "Vlasta Mijo" - tutaj>>
Camping "Kozarica" - tutaj>>

Trasa:

Przykładowe trasy manewrowe:
Pakoštane - Pirovać - Murter - Vrgada - Pakoštane
Pakoštane - dookoła wyspy Pasman - Pakoštane
Poglądowe mapki - tutaj>>

Rodzaj jachtu:

W szkoleniu wykorzystane będą RIBY o dł 4,5-6m i mocy silników 75-115 KM takie jak: SACS 530, LOMAC 540, LAGER 530, SASC 475 - więcej (wraz z cennikiem najmu) - tutaj>>
Wszystkie jednostki wyposażone są w środki asekuracyjne oraz pełne wyposażenie do bezpiecznego użytkowania na wodzie.

Ważne informacje:

Zalecamy podręczniki:

- "Sternik motorowodny - podstawowy podręcznik motorowodniaka”, autor: Piotr Lewandowski
- "Vademecum sternika motorowodnego", autor: Franciszek Haber

Wszystkie książki można nabyć w Polsce przed szkoleniem. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres e-mail: info@pro-skippers.com

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na patent motorowodny sternik morski jest posiadanie stażu w wymiarze min. 200h, zdobytego w co najmniej dwóch rejsach morskich (udokumentowany opiniami z minimum dwóch rejsów po wodach morskich).​

CZY WIESZ, ŻE...

1. Aby uzyskać niektóre uprawnienia żeglarskie lub motorowodne nie musisz zdawać egzaminu?
Według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej:
a. możesz dokonać wymiany Twojego starego patentu starszego sternika motorowodnego na nowy patent morskiego sternika motorowodnego i uzyskać dzięki temu nowe, większe uprawnienia
b. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.
c. Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.

Innymi słowy:
- jeżeli posiadasz uprawnienia morskiego sternika motorowodnego oraz żeglarza jachtowego, możesz na tej podstawie uzyskać w PZŻ patent jachtowego sternika morskiego
- jeżeli jesteś posiadaczem patentu kapitana jachtowego lub jachtowego sternika morskiego, możesz na tej podstawie uzyskać w PZMWiNW odpowiednio patent kapitana motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego

2. Bez uprawnień można prowadzić:
- jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5m
- jachty motorowe o mocy silnika poniżej 10kW (10kW=13,6 KM, 1kW=1,36 KM), oraz jachty motorowe o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h (Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami)
- z uwagi na bezpieczeństwo większość firm czarterowych (w tym nasza) wypożycza jachty wyłącznie po okazaniu patentu.

3. Uprawnienia motorowodne wydane do 1981 roku są nieważne i na ich podstawie nie można prowadzić jachtów motorowych.

4. Obecnie w Polsce obowiązują patenty i licencje motorowodne wydane na podstawie:
- Zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P.Nr 2, poz.7)
- Zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P.Nr 29, poz. 201 oraz z 1989 r. nr 15, poz. 113)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Żeglarstwa (Dz.U. Nr 112, poz. 729);
- Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz.U. 2006 nr 105 poz. 712, Dz.U. 2006 nr 151, poz. 1088)
- Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

Koszty:

Cena zawiera:
- szkolenie teoretyczne i praktyczne na jachcie motorowym
- zużyte paliwo
- materiały szkoleniowe w tym dostęp do naszej platformy e-learnigowej w zakresie wykupionego szkolenia - tutaj>>
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
a. opłat za przeprowadzenie egzaminu:
- sternik motorowodny: 250 PLN (zniżka 50% dla studentów i uczniów do 26 roku życia)
- motorowodny sternik morski: 350 PLN (zniżka 50% dla studentów i uczniów do 26 roku życia)
b. opłat za wystawienie dokumentów:
- wystawienie patentu/licencji w PZMiNW - 50 PLN
- wydanie duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu - 50 PLN
c. zakwaterowania, wyżywienia, transportu do miejsca szkolenia/egzaminu

Płatność za egzamin - gotówką w dniu egzaminu (na życzenie przyjmujemy płatność przed egzaminem przelewem na wskazane przez nas konto bankowe).

4 + 1

SKŁADzałogi
GODZINstażowych20
GODZINstażowych
EGZAMIN
EGZAMIN tak
POZIOMtrudności
CZAStrwania3 dni
CZAStrwania
kurs
RODZAJoferty
E-DUKACJAna odległość
E-DUKACJAna odległość
PŁATNOŚCI elektroniczne
Terminy:
MIEJSCE WOLNE
WSTĘPNA REZERWACJA MIEJSCA
MIEJSCE ZAJĘTE
KOD
OD
DO
CENA
UWAGI
DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_HR_NZ
OD
0000-00-00 00:00
DO
0000-00-00 00:00
CENA
1 100 PLN
UWAGI

Sternik motorowodny, Chorwacja, termin do uzgodnienia

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
MSM_HR_NZ
OD
0000-00-00 00:00
DO
0000-00-00 00:00
CENA
1 200 PLN
UWAGI

Motorowodny sternik morski, Chorwacja, termin do uzgodnienia

DOSTĘPNOŚĆ

Zobacz także:

Newsletter

Zapisz się na Newsletter