ZAPYTAJ O:
CZARTER REJS SZKOLENIE HARMONOGRAM

Sternik motorowodny - Warszawa

szkolenie

KONTAKT:
info@pro-skippers.com

+48 660 543 443 (pn-pt w godz. 9:00-17:00)

PROMOCJA W SEZONIE 2019
- zabierz znajomego na kurs -
przy dwóch zapisanych uczestnikach (na jednej umowie), druga osoba płaci 50% za kurs e-lerningowy lub otrzymuje 100 zł zniżki na kurs klasyczny z wykładami.

Nasze szkolenia na patent sternika motorowodnego w Warszawie prowadzimy z sukcesem nieprzerwanie od 2012 roku, nieustannie doskonaląc i dopasowując naszą ofertę do zmieniających się przepisów i oczekiwań klientów. Dzięki temu, proponowane przez nas kursy cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. 

Zobacz terminy

Cechy szczególne naszego szkolenia:
- praktykę prowadzimy bliżej niż myślisz - kilka minut od Centrum Warszawy, przy moście Łazienkowskim w Porcie Czerniakowskim
- w części teoretycznej masz wybór pomiędzy nauką własną (na naszej platformie e-learningowej), a jednym dniem z klasycznymi wykładami w Warszawie
- szkolenie kończy się egzaminem w miejscu i na jachcie na którym przeprowadzana była praktyka

Patent sternik motorowodny uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:
- po wodach śródlądowych (bez ograniczeń)
- o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Zobacz terminy

Cena od: 350 PLN
Harmonogram:

ZAPISY MOŻLIWE W TRAKCIE TRWANIA KURSU

Kod kursu       Teoria           Termin praktyki Egzamin
SM_2019_1 x 16-24.03.2019 24.03.2019
SM_2019_2 x 06-14.04.2019 14.04.2019
SM_2019_3 18.05.2019 18-26.05.2019 26.05.2019
SM_2019_4 08.06.2019 08-16.06.2019 16.06.2019
SM_2019_5 x 06-14.07.2019 14.07.2019
SM_2019_6 x 17-25.08.2019 25.08.2019
SM_2019_7 15.09.2019 14-22.09.2019 22.09.2019
SM_2019_8 12.10.2019 12-20.10.2019 20.10.2019


 

 

 

 

 

 

 

KAŻDY KURS SKŁADA SIĘ Z TEORII I PRAKTYKI
1. Teoria
Teorię przeprowadzamy w jednej z form wybranej przez uczestników:
a. klasycznej, czyli tradycyjnych 1-dniowych wykładów prowadzonych w godz. 9:00-18:00, w zależności od długości przerw w zajęciach. Przekazujemy pełne kompendium wiedzy, a dodatkowo, w ramach tej formy nauki, uczestnicy otrzymują m.in. prezentacje wykładowców oraz przykładowe rozwiązane testy egzaminacyjne.

b. e-learningu, czyli samodzielnej nauki na odlegość, w której każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do naszej autorskiej platformy edukacyjnej, gdzie każdy z bloków tematycznych (filmy, zdjęcia, prezentacje, animacje, przykładowe rozwiązane testy egzaminacyjne) zakończony jest krótkim testem sprawdzającym poziom opanowania każdej części materiału. Testy e-learning są dla uczestników pomocą, ale nie są egzaminem. Dostęp do e-learningu nadawany jest po otrzymaniu wpłaty za kurs (czyli jeśli ktoś zapisze się 2 m-ce przed datą rozpoczęcia kursu), otrzyma już wtedy materiały, mając więcej czasu do nauki. Dostęp jest aktywny do dnia egzaminu przypadającego bezpośrednio po kursie. Przedłużenie dostępu wiąże się z dopłatą wg cennika uzupełniającego.


2. Praktyka
Część praktyczna na jachcie motorowym wynosi 3h z ograniczeniem do dwóch osób szkolących się jednocześnie na jachcie (zawsze dążymy do takiej grupy). Prowadzący jacht i członek załogi nie nudzą się wtedy, a efektywnie uczą, pod czujnym okiem instruktora. W przypadku jednej osoby na jachcie, czas zajęć zostaje skrócony do 1,5h. Przy większej liczbie chętnych na kursie organizujemy zajęcia praktyczne również w dni pracujące, wg. indywidualnych ustaleń. Istnieje również możliwość odbycia zajęć praktycznych w dniu tradycyjnych wykładów teoretycznych. Dostępne terminy i godziny praktyk do wyboru (wspólne dla kursu klasycznego z teorią i e-learning) wysyłamy uczestnikom mailowo, 10 dni przed egzaminem (podczas zapisów na praktykę obowiązuje kolejność zgłoszeń). W zależności od dostępności miejsc na praktykę, na kurs e-learning można się jeszcze zapisać w trakcie jego trwania.


3. Egzamin
Każdy kurs kończy się państwowym egzaminem na stopień sternika motorowodnego. Uczestnik może przystąpić do egzaminu w innym terminie, ale w przypadku zmiany terminu nie możemy dać gwarancji, że na tym samym jachcie, na którym ćwiczył praktykę, będzie zdawał egzamin.
Egzamin składa się z dwóch części (teorii i praktyki) zdawanych w tym samym dniu. 75-pytaniowy test (na papierze) trwa ok. 1,5h, a po nim zapraszamy uczestników na jacht. Pełny egzamin trwa zazwyczaj kilka godzin. Kończy się wydaniem przez Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń o zaliczeniu. Zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania patentu w PZMiNW. W razie zagubienia zaświadczenia wystawiamy jego duplikat za opłatą 50 PLN. Uwaga: do egzaminu może podejść osoba, która ukończyła 14 r.ż. Ustawowe opłaty za egzamin to: 250zł (normalna) lub 125zł (do 26 r.ż. z legitymacją uczniowską/studencką), płatne gotówką w dniu egzaminu.

Szkolenie realizowane jest według wymagań egzaminacyjnych określonych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2013.04.09.

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia:

Wykłady: ul. Płochocińska 140 A, Warszawa - tutaj>>

Praktyka i egzamin: Port Czerniakowski, ul. Solec 8, Warszawa - tutaj>>
Port położony jest na terenie dzielnicy Śródmieście, na Powiślu, na lewym brzegu szlaku żeglownego Wisły (511 kilometr), pomiędzy Mostem Poniatowskiego, a Mostem Łazienkowskim. Od wejścia do portu wiedzie w kierunku południowym kanał o długości ok. 1 kilometra położony wzdłuż ulic Solec i Czerniakowskiej, oddzielający od lądu Cypel Czerniakowski.

Począwszy od sezonu 2019, administratorem Portu Czerniakowkskiego jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Osob przebywające na terenie Portu zobowiązane są do przestrzegania obwiązujących w nim zaleceń, regulaminów oraz cennika. Więcej na ten temat znajdą Państwo tutaj>>

Trasa:

Całe szkolenie praktyczne przeprowadzany na terenie Portu Czerniakowskiego w Warszawie ul. Solec 8 - tutaj>>

Rodzaj jachtu:

Corsiva 475 Sport (dł. 4,6m, szer. 1,9m, rej. 4 os.), silnik przyczepny o mocy 60 KM, więcej  - tutaj>>
 

Ważne informacje:

KIEDY NAJLEPIEJ ZAPISAĆ SIĘ NA KURS?
2 - 3 tyg. wcześniej,
ponieważ:
- na naukę teorii warto mieć ok. 2 tyg. czasu (materiały edukacyjne udostępniamy po zaksięgowaniu wpłaty)
- tydzień przed rozpoczęciem kursu zapisani uczestnicy dostają grafik praktyki motorowodnej do wyboru.

Zalecamy podręczniki:
- "Sternik motorowodny - podstawowy podręcznik motorowodniaka”, autor: Piotr Lewandowski
- "Vademecum sternika motorowodnego", autor: Franciszek Haber

Wszystkie książki można nabyć również podczas szkolenia. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod e-mail: info@pro-skippers.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 22 243 09 00.

CZY WIESZ, ŻE...

1. Aby uzyskać niektóre uprawnienia żeglarskie lub motorowodne nie musisz zdawać egzaminu?
Według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej:
a. możesz dokonać wymiany Twojego starego patentu starszego sternika motorowodnego na nowy patent morskiego sternika motorowodnego i uzyskać dzięki temu nowe, większe uprawnienia
b. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.
c. Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.

Innymi słowy:
- jeżeli posiadasz uprawnienia morskiego sternika motorowodnego oraz żeglarza jachtowego, możesz na tej podstawie uzyskać w PZŻ patent jachtowego sternika morskiego
- jeżeli jesteś posiadaczem patentu kapitana jachtowego lub jachtowego sternika morskiego, możesz na tej podstawie uzyskać w PZMWiNW odpowiednio patent kapitana motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego

2. Bez uprawnień można prowadzić:
- jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5m
- jachty motorowe o mocy silnika poniżej 10kW (10kW=13,6 KM, 1kW=1,36 KM), oraz jachty motorowe o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h (Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami)
- z uwagi na bezpieczeństwo większość firm czarterowych (w tym nasza) wypożycza jachty wyłącznie po okazaniu patentu.

3. Uprawnienia motorowodne wydane do 1981 roku są nieważne i na ich podstawie nie można prowadzić jachtów motorowych.

4. Obecnie w Polsce obowiązują patenty i licencje motorowodne wydane na podstawie:
- Zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P.Nr 2, poz.7)
- Zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P.Nr 29, poz. 201 oraz z 1989 r. nr 15, poz. 113)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Żeglarstwa (Dz.U. Nr 112, poz. 729);
- Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz.U. 2006 nr 105 poz. 712, Dz.U. 2006 nr 151, poz. 1088)
- Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

Koszty:

A. Kurs klasyczny: 1 dzień wykładowy (sobota) + praktyka 

Cena: 500 PLN

B. Kurs z samodzielną nauką teorii na odległość: e-learning + praktyka
Cena: 400 PLN

Cennik uzupełniający:
- przedłużenie dostępu do platformy edukacyjnej - 25 PLN/każdy miesiąc
​- tylko 1 dzień wykładowy - 200 PLN/os.
- tylko e-learning - 100 PLN/os.
- tylko praktyka, pierwsze 1,5h - 375 PLN/os., każda dodatkowa godzina 250 PLN/os.
- tylko praktyka dla klientów po naszych szkoleniach na sternika motorowodnego (w tym praktyka), pierwsza godzina - 250 PLN za jacht + instruktor, każda dodatkowa godzina 225 PLN - max 2 osoby szkolące się jednocześnie

- wcześniejsza rezerwacja terminu części praktycznej szkolenia
  50 PLN - dla terminów weekendowych (sob.-nd)
  100 PLN - dla terminów w tygodniu (pon.-pt)

​- zmiana opłaconego terminu praktyki lub wykładu - 50 PLN​. Zmiana jest możliwa w obrębie danego sezonu.

Na indywidualne zamówienie:
- klasyczne, pełne wykłady w lokalizacji klienta w Warszawie i bliskiej okolicy - 800 PLN (cena nie zależy od liczby słuchaczy)
- wykłady internetowe na żywo w formie webinarium - tutaj>> (2 x około 3 godziny - kompendium wiedzy) - 500 PLN  (cena nie zależy od liczby słuchaczy)
- nauka własna w formie e-learning (szczegóły tutaj>>) - 100 PLN
- inne formy pełnego lub częściowego kursu/egzaminu na zamówienie - terminy i ceny ustalane indywidualnie

Zapytaj o zniżki dla grup - na indywidulane zapytanie.

Cena zawiera:
- szkolenie teoretyczne i praktyczne na jachcie motorowym
- zużyte paliwo
- materiały szkoleniowe
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- opłat za przeprowadzenie egzaminu - 250 PLN (zniżka 50% dla studentów i uczniów do 26 roku życia) i wystawienie patentu/licencji w PZMiNW - 50 PLN
- opłaty za wydanie duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu - 50 PLN
- zakwaterowania, wyżywienia, transportu
- opłat za parkowanie na terenie Portu Czerniakowskiego

Płatność za egzamin
Gotówką w dniu egzaminu (na życzenie przyjmujemy płatność przed egzaminem przelewem na wskazane przez nas konto bankowe)

​Płatność za kurs
Przelewem bankowym na wskazane w umowie konto organizatora

ZNIŻKIczłonkowskie

5%

ZNIŻKIczłonkowskie

2 + 1

SKŁADzałogi
EGZAMIN
EGZAMIN tak
POZIOMtrudności
CZAStrwania2 dni
CZAStrwania
kurs
RODZAJoferty
E-DUKACJAna odległość
E-DUKACJAna odległość
PŁATNOŚCI elektroniczne
Terminy:
MIEJSCE WOLNE
WSTĘPNA REZERWACJA MIEJSCA
MIEJSCE ZAJĘTE
KOD
OD
DO
CENA
UWAGI
DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2019_E_7
OD
2019-09-14 09:00
DO
2019-09-22 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2019_T_7
OD
2019-09-14 10:00
DO
2019-09-22 17:00
CENA
500 PLN
UWAGI

wykłady + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2019_E_8
OD
2019-10-12 09:00
DO
2019-10-20 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2019_T_8
OD
2019-10-12 10:00
DO
2019-10-20 17:00
CENA
500 PLN
UWAGI

wykłady + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2019_E_1
OD
2019-03-16 09:00
DO
2019-03-24 17:00
CENA
400,00 PLN 350 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE
KOD
SM_2019_E_2
OD
2019-04-06 09:00
DO
2019-04-14 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE
KOD
SM_2019_E_3
OD
2019-05-18 09:00
DO
2019-05-26 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE
KOD
SM_2019_T_3
OD
2019-05-18 10:00
DO
2019-05-26 17:00
CENA
500 PLN
UWAGI

wykłady + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE
KOD
SM_2019_E_4
OD
2019-06-08 09:00
DO
2019-06-16 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE
KOD
SM_2019_T_4
OD
2019-06-08 10:00
DO
2019-06-16 17:00
CENA
500 PLN
UWAGI

wykłady + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE
KOD
SM_2019_E_5
OD
2019-07-06 09:00
DO
2019-07-14 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE
KOD
SM_2019_E_6
OD
2019-08-17 09:00
DO
2019-08-25 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE

Zobacz także:

Newsletter

Zapisz się na Newsletter