ZAPYTAJ O:
CZARTER REJS SZKOLENIE HARMONOGRAM
+48 22 243 09 00

Sternik motorowodny - Warszawa

szkolenie

KONTAKT:
info@pro-skippers.com
+48 660 543 443

Ogłoszenie motorowodne z dnia 14 marca 2018:
Marcowa zniżka 2018 dla "early birds":
300 PLN za pełne szkolenie z e-learning
400 PLN za pełne szkolenie z wykładami klasycznymi

Pokrywa lodowa w Porcie Czerniakowskim w Warszawie ustapiła już na tyle, że można przeprowadzić szkolenie praktyczne.


Nasze szkolenia na patent sternika motorowodnego prowadzimy z sukcesem nieprzerwanie od 2012 roku, nieustannie doskonaląc i dopasowując naszą ofertę do zmieniających się przepisów i oczekiwań klientów. Dzięki temu, proponowane przez nas kursy cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. 

Patent sternik motorowodny uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:
- po wodach śródlądowych (bez ograniczeń)
- o długości kadłuba do 12 m po wodach morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Szkolenie realizowane jest według wymagań egzaminacyjnych określonych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2013.04.09. Szkolenie kończy się egzaminem.

Cena od: 300 PLN
Harmonogram:

Zajęcia praktyczne i egzamin odbywają się w Porcie Czerniakowskim w Warszawie tutaj>>.

Teorię przeprowadzamy w jednej z wybranych przez uczestników form:
a. klasycznej, czyli tradycyjnych 2-dniowych wykładów prowadzonych przy ul. Modlińskiej 91 w Warszawie (tutaj>>) w godzinach 09:00-15:00 lub krócej, w zależności od długości przerw w zajęciach. W ramach tej formy nauki uczestnicy otrzymują m.in. prezentacje wykładowców oraz przykładowe rozwiązane testy egzaminacyjne.
b.  e-learningu, czyli samodzielnej nauki na odlegość, w której każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do naszej autorskiej platformy edukacyjnej, gdzie każdy z bloków tematycznych (filmy, zdjęcia, prezentacje, animacje, przykładowe rozwiązane testy egzaminacyjne) zakończony jest krótkim testem sprawdzającym poziom opanowania każdej części materiału. Dostęp do e-learningu jest aktywny do dnia egzaminu przypadającego bezpośrednio po kursie.

Część praktyczna na jachcie motorowym wynosi 3h z ograniczeniem do dwóch osób szkolących się jednocześnie na jachcie (zawsze dążymy do takiej grupy). Prowadzący jacht i członek załogi nie nudzą się wtedy, a efektywnie uczą, pod czujnym okiem instruktora. Nasze szkolenie to nie demonstracja - to uczestnicy prowadzą jacht. W przypadku jednej osoby na jachcie, czas zajęć zostaje skrócony do 1,5h. Przy większej liczbie chętnych na kursie organizujemy zajęcia praktyczne również w dni pracujące, wg. indywidualnych ustaleń. Istnieje również możliwość odbycia zajęć praktycznych w dniu tradycyjnych wykładów teoretycznych.

Godzinowy harmonogram praktyk do wyboru (wspólny dla kursów typu klasycznego oraz e-learning) jest rozsyłany uczestnikom w formie e-mail nie póżniej niż w poniedziałek poprzedzający termin wykładów klasycznych. Podczas zapisów obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Każdy kurs kończy się egzaminem. Uczestnik może przystąpić do egzaminu w innym terminie, ale w przypadku zmiany terminu nie możemy dać gwarancji, że na tym samym jachcie, na którym ćwiczył praktykę, będzie zdawał egzamin.

Pełen program szkolenia znajduje się w załączniku do tej oferty.

Kod kursu       Teoria           Termin praktyki Egzamin
SM_2018_1 17-18.03.2018 17-25.03.2018 25.03.2018
SM_2018_2 14-15.04.2018 14-22.04.2018 22.04.2018
SM_2018_3 12-13.05.2018 12-20.05.2018 20.05.2018
SM_2018_4 16-17.06.2018 16-24.06.2018 24.06.2018
SM_2018_5 14-15.07.2018 14-22.07.2018 22.07.2018
SM_2018_6 04-05.08.2018 04-12.08.2018 12.08.2018
SM_2018_7 08-09.09.2018 08-16.09.2018 16.09.2018
SM_2018_8 13-14.10.2018 13-21.10.2018 21.10.2018

 

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia:

Teoria (kursy klasyczne): ul. Modlińska 91, Warszawa - tutaj>>

Praktyka i egzamin: Port Czerniakowski, klub "Rejsy" ul. Solec 8, Warszawa - tutaj>>
Port położony jest na terenie dzielnicy Śródmieście, na Powiślu, na lewym brzegu szlaku żeglownego Wisły (511 kilometr), pomiędzy Mostem Poniatowskiego, a Mostem Łazienkowskim. Od wejścia do portu wiedzie w kierunku południowym kanał o długości ok. 1 kilometra położony wzdłuż ulic Solec i Czerniakowskiej, oddzielający od lądu Cypel Czerniakowski.

Trasa:

Całe szkolenie praktyczne przeprowadzany na terenie Portu Czerniakowskiego w Warszawie ul. Solec 8 (tutaj>>) bez wypływania na nurt Wisły.

Rodzaj jachtu:

Corsiva 475 Sport (dł. 4,6m, szer. 1,9m, rej. 4 os.), silnik przyczepny o mocy 60 KM, więcej  - tutaj>>
 

Ważne informacje:

Zalecamy podręczniki:
- "Sternik motorowodny - podstawowy podręcznik motorowodniaka”, autor: Piotr Lewandowski
- "Vademecum sternika motorowodnego", autor: Franciszek Haber

Wszystkie książki można nabyć również podczas szkolenia. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod e-mail: info@pro-skippers.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 22 243 09 00.

CZY WIESZ, ŻE...

1. Aby uzyskać niektóre uprawnienia żeglarskie lub motorowodne nie musisz zdawać egzaminu?
Według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej:
a. możesz dokonać wymiany Twojego starego patentu starszego sternika motorowodnego na nowy patent morskiego sternika motorowodnego i uzyskać dzięki temu nowe, większe uprawnienia
b. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.
c. Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.

Innymi słowy:
- jeżeli posiadasz uprawnienia morskiego sternika motorowodnego oraz żeglarza jachtowego, możesz na tej podstawie uzyskać w PZŻ patent jachtowego sternika morskiego
- jeżeli jesteś posiadaczem patentu kapitana jachtowego lub jachtowego sternika morskiego, możesz na tej podstawie uzyskać w PZMWiNW odpowiednio patent kapitana motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego

2. Bez uprawnień można prowadzić:
- jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5m
- jachty motorowe o mocy silnika poniżej 10kW (10kW=13,6 KM, 1kW=1,36 KM), oraz jachty motorowe o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h (Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami)
- z uwagi na bezpieczeństwo większość firm czarterowych (w tym nasza) wypożycza jachty wyłącznie po okazaniu patentu.

3. Uprawnienia motorowodne wydane do 1981 roku są nieważne i na ich podstawie nie można prowadzić jachtów motorowych.

4. Obecnie w Polsce obowiązują patenty i licencje motorowodne wydane na podstawie:
- Zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P.Nr 2, poz.7)
- Zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P.Nr 29, poz. 201 oraz z 1989 r. nr 15, poz. 113)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Żeglarstwa (Dz.U. Nr 112, poz. 729);
- Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz.U. 2006 nr 105 poz. 712, Dz.U. 2006 nr 151, poz. 1088)
- Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

Koszty:

A. Kurs klasyczny: 2 dni wykładowe + praktyka 
Cena: 500 PLN

B. Kurs z samodzielną nauką teorii na odległość: e-learning + praktyka
Cena: 400 PLN

Cennik uzupełniający:
- tylko 2 dni wykładowe - 200 PLN/os.
- tylko e-learning - 100 PLN/os.
- tylko praktyka, pierwsze 1,5h - 375 PLN/os., każda dodatkowa godzina 250 PLN/os.
- tylko praktyka dla klientów po naszych szkoleniach na sternika motorowodnego (w tym praktyka), pierwsza godzina - 250 PLN za jacht + instruktor, każda dodatkowa godzina 225 PLN - max 2 osoby szkolące się jednocześnie.
  
- wcześniejsza rezerwacja terminu części praktycznej szkolenia
  50 PLN - dla terminów weekendowych (sob.-nd)
  100 PLN - dla terminów w tygodniu (pon.-pt)

​- zmiana opłaconego terminu praktyki lub wykładu - 50 PLN​. Zmiana jest możliwa w obrębie danego sezonu.

Na indywidualne zamówienie:
- klasyczne, pełne wykłady (2 dni po 6-8 godzin) w lokalizacji klienta w Warszawie i bliskiej okolicy - 800 PLN (cena nie zależy od liczby słuchaczy)
- wykłady internetowe na żywo w formie webinarium - tutaj>> (2 x około 3 godziny - kompendium wiedzy) - 500 PLN  (cena nie zależy od liczby słuchaczy)
- inne formy pełnego lub częściowego kursu/egzaminu na zamówienie - terminy i ceny ustalane indywidualnie

Zapytaj o zniżki dla grup - na indywidulane zapytanie.

Cena zawiera:
- szkolenie teoretyczne i praktyczne na jachcie motorowym
- zużyte paliwo
- materiały szkoleniowe
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- opłat za przeprowadzenie egzaminu 250 PLN (zniżka 50% dla studentów i uczniów do 26 roku życia) i wystawienie patentu/licencji 50 PLN
- zakwaterowania, wyżywienia, transportu
- opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu - 50 PLN.

Zniżki:
10% na kurs na jachcie Corsiva 475 Sport/osobę - przy jednoczesnej rezerwacji min. 2 osób (dotyczy tylko pełnego kursu tzn. teoria+praktyka przy zapisie na ten sam termin kursu i wspólnej umowie)

Zniżki nie sumują się.

ZNIŻKIczłonkowskie

5%

ZNIŻKIczłonkowskie

2 + 1

SKŁADzałogi
EGZAMIN
EGZAMIN tak
POZIOMtrudności
CZAStrwania2 dni
CZAStrwania
kurs
RODZAJoferty
E-DUKACJAna odległość
E-DUKACJAna odległość
MIEJSCE WOLNE
WSTĘPNA REZERWACJA MIEJSCA
MIEJSCE ZAJĘTE
KOD
OD
DO
CENA
UWAGI
DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_E_1
OD
2018-03-17 09:00
DO
2018-03-25 17:00
CENA
400,00 PLN 300 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_T_1
OD
2018-03-17 09:00
DO
2018-03-25 17:00
CENA
500,00 PLN 400 PLN
UWAGI

wykłady + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE
KOD
SM_2018_E_2
OD
2018-04-14 09:00
DO
2018-04-22 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_T_2
OD
2018-04-14 09:00
DO
2018-04-22 17:00
CENA
500 PLN
UWAGI

wykłady + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_E_3
OD
2018-05-12 09:00
DO
2018-05-20 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_T_3
OD
2018-05-12 09:00
DO
2018-05-20 17:00
CENA
500 PLN
UWAGI

wykłady + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_E_4
OD
2018-06-16 09:00
DO
2018-06-24 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_T_4
OD
2018-06-16 09:00
DO
2018-06-24 17:00
CENA
500 PLN
UWAGI

wykłady + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_E_5
OD
2018-07-14 09:00
DO
2018-07-22 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_E_6
OD
2018-08-04 09:00
DO
2018-08-12 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_E_7
OD
2018-09-08 09:00
DO
2018-09-16 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_T_7
OD
2018-09-08 09:00
DO
2018-09-16 17:00
CENA
500 PLN
UWAGI

wykłady + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_E_8
OD
2018-10-13 09:00
DO
2018-10-21 17:00
CENA
400 PLN
UWAGI

e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
SM_2018_T_8
OD
2018-10-13 10:00
DO
2018-10-21 17:00
CENA
500 PLN
UWAGI

wykłady + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ

Zobacz także:

Newsletter

Zapisz się na Newsletter
 • SIEDZIBA i BIURO HANDLOWE

  Pro-Skippers Group Sp. z o.o.
  ul. Modlińska 91
  03-199 Warszawa

  poniedziałek - piątek w godz.: 09:00-17:00

  +48 22 243 09 00
  +48 660 476 627 - czarter jachtów morskich
  +48 660 543 443 - oferta śródlądowa

   

  info@pro-skippers.com