ZAPYTAJ O:
CZARTER REJS SZKOLENIE HARMONOGRAM

SRC

on-line lub stacjonarne w Warszawie

KONTAKT:
info@pro-skippers.com


Wszystkie szkolenia odbywają się w terminach indywidualnie ustalonych z uczestnikami.
Wszelką pomoc w wyborze odpowiedniego szkolenia, a także zapisy, prowadzimy poprzez e-mail: info@pro-skippers.com
W zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko, nr telefonu. W dalszym kroku skontaktujemy się z Państwem.


Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC (ang. Short Range Certificate) jest, obok uprawnień do prowadzenia jachtu, wymaganym dokumentem podczas rejsów morskich krajowych i zagranicznych. Osoba posiadająca świadectwo radiooperatora SRC jest uprawniona do obsługi radiostacji VHF na statku niepodlegającym konwencji SOLAS w obszarze morza A1. Posiadaczem świadectwa operatora SRC nie musi być prowadzący dany jacht. Po kursie na operatora SRC będziesz znał zasady komunikacji oraz bedziesz umiał umiał posługiwać się sprzętem, służącym łączności bliskiego zasięgu SRC na morzu.


1. Szkolenia SRC wraz z egzaminami organizujemy

a, w oparciu o standarty wyznaczone przez:
UKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej
ISSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich ISSA (ang. International Sailing Schools Association), którego jesteśmy członkiem, więcej tutaj>>

b. w trzech trybach do wyboru:
- on-line: szkolenie + egzamin (tylko ISSA)
- stacjonarne: szkolenie + egzamin (tylko UKE)
- hybrydowe: szkolenie on-line + stacjonarna praktyka i egzamin (ISSA lub UKE)

2. Egzaminy organizowane są przez:
- UKE i odbywają się w miejscu i w czasie wskazanym przez UKE. Harmonogram 2023 - tutaj>>
- ISSA/Pro-Skippers Group Sp. z o.o. i w zależności od wyboru kursanta, odbywają się on-line lub stacjonarnie Warszawie i innych miastach Polski

3. Opis szkoleń i cennik

A. ISSA SRC on line: szkolenie + egzamin
Zajęcia i egzaminy on-line odbywają się na bieżąco za pośrednictwem aplikacji ZOOM, w uzgodnionych terminach. Na koniec kursanci zdają egzamin ustnie. Potrzebny jest komputer z dostępem do internetu i miejsce, w którym nikt nie będzie Wam przeszkadzał. Szczegóły techniczne wyjaśniane są przed każdą sesją. W szkoleniu bierze udział maksymalnie 6 uczestników.

Kurs on-line w zależności od liczby chętnych, wraz z egzaminem trwa około 5-6 godzin. 
Cennik:
- 450 PLN - szkolenie
- 250 PLN - egzamin + wydanie certyfikatu ISSA


B. SRC UKE: szkolenie stacjonarne w Warszawie  + osobny egzamin w miejscu i czasie wskazanym przez UKE
Klasyczne, 1-dniowe szkolenie "na żywo", przygotowujące do egzaminu przeprowadzanego przez UKE. Max liczba uczestników: 6.
Dla osob powyżej 15 r.ż. 
Więcej o egzaminach UKE - tutaj>>
Zapisz się na egzamin w UKE - tutaj>>

Cennik:
450 PLN - szkolenie
1 800 PLN - na zamówienie max 6 osób
100 PLN - egzamin UKE
25 PLN - wydanie świadectwa

C. ISSA/UKE: szkolenie on-line + stacjonarna praktyka i egzamin w Warszawie (ISSA) lub osobny egzamin w miejscu i czasie wskazanym przez UKE
Szkolenie teoretyczne on-line trwa około 1 godziny. Szkolenie praktyczne, "na żywo", trwające 3 godziny, połączone z egzaminem końcowym odbywa się w Warszawie lub innych miastach Polski.

Na koniec tego szkolenia uczestnik ma wybór czy podchodzi do egzaminu:
- ISSA w dniu i miejscu praktyki 
- UKE w terminie i miejscu wskazanym przez UKE
Harmonogram egzaminów UKE 2023 - tutaj>>
Zapisz się na egzamin w UKE - tutaj>>

Cennik:
450 PLN - szkolenie stacjonarne
Egzamin i wydanie świadectwa przez UKE:
100 PLN - egzamin UKE
25 PLN - wydanie świadectwa UKE

4, Materiały i pomoce edukacyjne

a. UKE
- testy przygotowyjące do egzaminu - tutaj>>
- interaktywny test on-line przygotowujący do egzaminu - tutaj>>
b. ISSA
- przykładowe materiały do nauki - tutaj>>

Wzory wydawanych świadectw SRC:  ISSA>>UKE>>

Wszystkie szkolenia odbywają się w terminach indywidualnie ustalonych z uczestnikami.
Wszelką pomoc w wyborze odpowiedniego szkolenia, a także zapisy, prowadzimy poprzez e-mail: info@pro-skippers.com
W zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko, nr telefonu. W dalszym kroku skontaktujemy się z Państwem.

Cena od: 450 PLN
Harmonogram:

Program szkolenia on-line obejmuje:
- praktyczna obsługa sprzętu radiowego z przystawką DSC
- nadawanie i odbieranie komunikatów
- zasady korespondencji radiowej (z kapitanatami, strażą graniczną, służbami ratunkowymi)
- procedury (np. ratunkowe), odwoływanie alarmów (np. po wysłaniu MAYDAY, po aktywacji radioboi EPIRB)
- wzywanie pomocy
- odbieranie prognoz pogody i inne

Każdy z uczestników rozwiązuje zadania praktyczne obsługując radio.
Koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących korespondencji radiowej. Nie będziemy Was uczyć częstotliwości, na jakiej nadają poszczególne kanały, ani rodzajów modulacji fali (to nie jest informacja niezbędna użytkownikowi). Skupimy się na praktycznym korzystaniu z radia i treningu przydatnych funkcji DSC, np. rodzajach formuł obowiązujących podczas akcji ratunkowej, w sytuacji zagrożenia czy przy wywołaniu innej jednostki. 

​Kurs i egzamin prowadzony jest w języku polskim. Podobnie jak materiały szkoleniowe. Procedury radiowe odbywają się w języku angielskim lub polskim (preferujemy ten drugi). Wystarczająca jest znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie zrozumienia tekstu pisanego, ale nie jest to warunek niezbędny do udziału w kursie i egzaminie.

Program szkolenia stacjonarnego w Warszawie obejmuje:
• praktyczna obsługa radiostacji VHF-DSC oraz wywołania DSC (DISTRESS, URGENCY, SAFETY,ROUTINE)
• konstrukcja i zasady działania systemu i podsystemów GMDSS
• podstawy Regulaminu Radiokomunikacyjnego
• praktyczne prowadzenie korespondencji w języku angielskim i polskim na fonii: alarm DISTRESS, odwołanie alarmu, korespondencja w akcji SAR, korespondencja ze stacją nadbrzeżną, korespondencja rutynowa i wiele innych
• obsługa EPIRB, SART, NAVTEX oraz AIS-SART

Koszty:

Szkolenie SRC ISSA stacjonarne w Warszawie: 450 PLN
Egzamin i wydanie certyfikatu SRC ISSA: 250 PLN
Szkolenie SRC ISSA on-line: 200 PLN

Zakup dostępu do symulatora przed szkoleniem: 10 EUR

 

WEBINARIUM
WEBINARIUM on-line
EGZAMIN
EGZAMIN tak
POZIOMtrudności
CZAStrwania5 h
CZAStrwania
szkolenie
RODZAJoferty

Foto galeria:

Zobacz także:

Newsletter

Zapisz się na Newsletter