ZAPYTAJ O:
CZARTER REJS SZKOLENIE HARMONOGRAM

Motorowodny sternik morski - Zalew Zegrzyński

Janmor 700

Koronawirus - nie damy mu sie zamknąć. Wesprzyj nas - tutaj>>
Zaplanuj sezon żeglarski 2020 - tutaj>>


Kontakt:
e-mail: info@pro-skippers.com
tel.: +48 660 543 443 (pn-pt w godz. 9:00-17:00)


Poczuj się jak PRAWDZIWY kapitan, na PRAWDZIWYM houseboat JANMOR 700 !
To nie patenty pływają, a ludzie. Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty szkoleniowej na patent motorowodnego sternika morskiego.
Dlaczego wyjątkowej?
Bo uprawnienia te wymagają stosownej oprawy -  praktykę odbędziesz na dużym jachcie motorowym JANMOR 700 - 8 m długości, 2,72 m szerokości i masie "na sucho" 2,5 tony, z efektywnym silnikiem zaburtowym Yamaha o mocy 60 KM. Ster strumieniowy na dziobie dodatkowo wspomaga i tak już dużą zwrotność Janmora 700 - więcej o jachcie - tutaj>> ).

Po takim szkoleniu z łatwością poprowadzisz zarówno większe jak i mniejsze jachty motorowe.
- w praktyce zapoznasz się z obsługą sondy głębokości, plotera 7 cali z mapami Navionics, radiostacji VHF I-COM z DSC 
- wczesną wiosną i późną jesienią, na życzenie, na jachcie uruchamiamy ogrzewanie i naszym kursantom nie jest zimno
- dzięki platformie e-learning umożliwiamy naukę teorii w wybranym przez uczestników terminie i bez wychodzenia z domu
- szkolenie kończy się egzaminem w miejscu i na jachcie, na którym przeprowadzana była praktyka

Zobacz terminy

Zabrakło dla Ciebie terminów?
Skorzystaj ze szkolenia na zamówienie w dogodnym dla siebie terminie (ćwiczenia z nawigacji + e-learning + praktyka) w cenie 1 000 PLN.

Wymagania do otrzymania uprawnień:
- ukończenie 18 roku życia
- odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
- zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia motorowodnego sternika morskiego:
- prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
- prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Sprawdź również naszą ofertę szkoleniowo-egzaminacyjną na uprawnienia:
- sternik motorowodny nad Zalewem Zegrzyńskim k. Warszawy - tutaj>>
- sternik motorowodny w Warszawie w Porcie Czerniakowskim nad Wisłą - tutaj>>

Zobacz terminy

Cena od: 800 PLN
Harmonogram:

ZAPISY MOŻLIWE W TRAKCIE TRWANIA KURSU

  Kod kursu    Termin praktyki    Egzamin
SM_2020_Z_1 30-31.05.2020 31.05.2020
SM_2020_Z_2 27-28.06.2020 28.06.2020
SM_2020_Z_3 25-26.07.2020 26.07.2020
SM_2020_Z_4 29-30.08.2020 30.08.2020
SM_2020_Z_5 12-13.09.2020 13.09.2020
SM_2020_Z_6 24-25.10.2020 25.10.2020
      

 

 

 

 

 


KAŻDY KURS SKŁADA SIĘ Z TEORII I PRAKTYKI
1. Teoria
Teorię przeprowadzamy w formie e-learningu, czyli samodzielnej nauki na odlegość. Uczestnicy kursu otrzymują indywidualny dostęp do naszej autorskiej platformy edukacyjnej, gdzie każdy z bloków tematycznych (filmów) zakończony jest krótkim testem, sprawdzającym poziom opanowania poszczególnych części materiału. Testy e-learning to dla uczestników pomoc, nie egzamin. Dostęp do e-learningu nadawany jest po otrzymaniu wpłaty za kurs, czyli zapisując się wcześniej (np. 2 m-ce przed datą rozpoczęcia danego kursu), ma się więcej czasu do nauki. Dostęp jest aktywny do dnia egzaminu przypadającego bezpośrednio po wybranym kursie. Przedłużenie dostępu wiąże się z dopłatą wg cennika uzupełniającego. Oprócz dostępu do filmów, w pakiecie materiałów edukacyjnych przekazujemy: prezentacje pdf, szeroki wybór rozwiązanych przykładowych testów egzaminacyjnych oraz test interaktywny.

2. Praktyka
Część praktyczna na jachcie motorowym w przypadku dwóch osób szkolących się jednocześnie trwa 3 godz. Taka 2-osobowa grupa  zapewnia efektywność edukacji. Obaj uczestnicy zamieniają się rolami, aby pod okiem instruktora jak najefektywniej wykorzystać czas - wykonują manewry samodzielnie oraz (będąc nadal na jachcie) obserwują ćwiczone przez drugą osobę. W przypadku jednej szkolącej się osoby, czas zajęć zostaje skrócony do 1,5 godz. Zajęcia praktyczne organizujemy w dni powszednie i weekend. Dostępne terminy i godziny praktyk do wyboru ustalamy z Uczestnikami ok. 1-2 tygodni przed rozpoczęciem kursu.
Po zakończeniu zajęć praktycznych, dla chętnych na jachcie przeprowadzamy również dodatkową 2 godziną powtórkę z nawigacji w formie wspólnie wykonywanych zadań na mapie. Korzystając z przekazanych Państwu materiałów, prosimy o rzetelne przygotowanie się do tych zajęć, aby jak najwięcej z nich skorzystać.

3. Egzamin
Każdy kurs kończy się państwowym egzaminem na stopień Motorowodnego Sternika Morskiego. Uczestnik może przystąpić do egzaminu w innym terminie. Egzamin odbywa się w tym samym porcie co praktyka i na tym samym jachcie. Składa się z dwóch części (teorii i praktyki) zdawanych w tym samym dniu. 75-pytaniowy test (na papierze) trwa ok. 1,5 godz., po nim zapraszamy uczestników na jacht. Pełny egzamin trwa zazwyczaj kilka godzin. Kończy się wydaniem przez Komisję Egzaminacyjną zaświadczenia o zaliczeniu. Zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania patentu w PZMiNW. Do egzaminu może podejść osoba, która ukończyła 18 rok życia oraz odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.

Opłaty egzaminacyjne znajdują się w zakładce "Koszty" i dokonuje się je gotówką w dniu egzaminu.Teorię przeprowadzamy dwustopniowo:

a.  e-learning, czyli samodzielna nauka na odlegość, w której każdy uczestnik kursu otrzymuje dostęp do naszej autorskiej platformy edukacyjnej, gdzie każdy z bloków tematycznych zakończony jest krótkim testem sprawdzającym poziom opanowania każdej części materiału. Dostęp do e-learningu jest aktywny do dnia egzaminu przypadającego bezpośrednio po kursie.

b. wykład z nawigacji morskiej połączony z ćwiczeniami na mapie mające na celu uporządkowanie i sprawdzenie wiedzy nabytej przez uczestników z e-learningu (nauka własna). Pozostały materiał uczestnicy zdobywają z e-learningu.

Część praktyczna odbywa się na jachcie motorowym Janmor 700. Faktyczny czas trwania wynosi 3 godziny z ograniczeniem do dwóch osób szkolących się jednocześnie na jachcie (zawsze dążymy do takiej grupy). W przypadku jednej osoby na jachcie, czas zajęć zostaje skrócony do 1,5h. Przy większej liczbie chętnych na kursie organizujemy zajęcia praktyczne również w dni pracujące, wg. indywidualnych ustaleń. Podczas praktyki przeprowadzony zostanie również instruktarz z budowy i ekspolatacji jachtu motorowego. 

Godzinowy harmonogram praktyk do wyboru jest rozsyłany uczestnikom w formie e-mail ok. tydzień przed rozpoczęciem danego kursu. Podczas zapisów obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Nie zabieramy kursantów na "wycieczkę po Zalewie". Nasz standard to 2 osoby uczące się na jachcie nie krócej niż 3h. Prowadzący jacht i członek załogi nie nudzą się wtedy, a efektywnie uczą pod czujnym okiem instruktora. Nasze szkolenie to nie demonstracja - to uczestnicy prowadzą jacht.

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia:

Przystań Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, ul. Warszawska 1, 05-139 Zegrze Południowe - tutaj>>

Trasa:
Zalew Zegrzyński
Rodzaj jachtu:

Janmor 700 - dł. 8m, masa netto 2,5 tony, silnik zaburtowy Yamaha o mocy 60 KM
Więcej o jachcie - tutaj>>

Ważne informacje:

Zalecamy podręczniki:
- "Sternik motorowodny - podstawowy podręcznik motorowodniaka”, autor: Piotr Lewandowski - tutaj>>
- "Sternik motorowodny", autor: Andrzej Ostrowski - tutaj>>
- "Vademecum sternika motorowodnego", autor: Franciszek Haber - tutaj>>

Wszystkie książki można nabyć również podczas szkolenia. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod e-mail: info@pro-skippers.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 22 243 09 00.

CZY WIESZ, ŻE...

1. Aby uzyskać niektóre uprawnienia żeglarskie lub motorowodne nie musisz zdawać egzaminu?
Według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej:
a. możesz dokonać wymiany Twojego starego patentu starszego sternika motorowodnego na nowy patent morskiego sternika motorowodnego i uzyskać dzięki temu nowe, większe uprawnienia
b. Osoby posiadające patent kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.
c. Osoby posiadające patent kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych odpowiadające patentowi kapitana motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego.

Innymi słowy:
- jeżeli posiadasz uprawnienia morskiego sternika motorowodnego oraz żeglarza jachtowego, możesz na tej podstawie uzyskać w PZŻ patent jachtowego sternika morskiego
- jeżeli jesteś posiadaczem patentu kapitana jachtowego lub jachtowego sternika morskiego, możesz na tej podstawie uzyskać w PZMWiNW odpowiednio patent kapitana motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego

2. Bez uprawnień można prowadzić:
- jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5m
- jachty motorowe o mocy silnika poniżej 10kW (10kW=13,6 KM, 1kW=1,36 KM), oraz jachty motorowe o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h (Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami)
- z uwagi na bezpieczeństwo większość firm czarterowych (w tym nasza) wypożycza jachty wyłącznie po okazaniu patentu.

3. Uprawnienia motorowodne wydane do 1981 roku są nieważne i na ich podstawie nie można prowadzić jachtów motorowych.

4. Obecnie w Polsce obowiązują patenty i licencje motorowodne wydane na podstawie:
- Zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P.Nr 2, poz.7)
- Zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych (M.P.Nr 29, poz. 201 oraz z 1989 r. nr 15, poz. 113)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Żeglarstwa (Dz.U. Nr 112, poz. 729);
- Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz.U. 2006 nr 105 poz. 712, Dz.U. 2006 nr 151, poz. 1088)
- Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

Koszty:

Koszt kursu na osobę:
800 PLN (ćwiczenia z nawigacji + e-learning + praktyka)

Cennik uzupełniający:
- tylko e-learning - tutaj>>
- tylko praktyka 1,5h, jacht motorowy Janmor - 600 PLN 
- wcześniejsza rezerwacja terminu części praktycznej szkolenia:
  50 PLN - dla terminów weekendowych (sob.-nd)
  100 PLN - dla terminów w tygodniu (pon.-pt)
- ​zmiana opłaconego terminu praktyki lub wykładu  50 PLN​  

Na indywidualne zamówienie:
- szkolenie na zamówienie w terminie klienta (ćwiczenia z nawigacji + e-learning + praktyka) - 1 000 PLN
- klasyczne, pełne wykłady (2 dni po 6-8 godzin) w lokalizacji klienta w Warszawie i bliskiej okolicy - 900 PLN (cena nie zależy od liczby słuchaczy)
- wykłady internetowe na żywo w formie webinarium (2 x około 3 godziny - kompendium wiedzy) - 600 PLN  (cena nie zależy od liczby słuchaczy) - więcej o naszych webinariach tutaj>>
- inne formy pełnego lub cześciowego kursu/egzaminu na zamówienie - terminy i ceny ustalane indywidualnie

Cena zawiera:
- zejęcia praktyczne (3 godziny na parę)
- materiały szkoleniowe, a wśród niech dostęp do platformy edukacyjnej
- 2 godzinne ćwiczenia (powtórka) z nawigacji morskiej (po zajęciach praktycznych na jachcie)
- zużyte paliwo
- materiały szkoleniowe
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- opłat za przeprowadzenie egzaminu i wystawienie patentu/licencji (350 + 50 PLN, zniżka 50% dla studentów i uczniów do 26 roku życia) oraz ew. książeczki motorowodnej. Więcej o egzaminach - tutaj>>
- opłat za parking samochodowy
- zakwaterowania, wyżywienia, transportu 

Zniżki:
50 PLN/osobę - przy jednoczesnej rezerwacji powyżej jednej osoby (dotyczy tylko pełnego kursu tzn. teoria+praktyka przy zapisie na ten sam termin kursu i wspólnej umowie)
50 PLN - dla byłych uczestników naszych kursów na żeglarza jachtowego>> lub sternika motorowodnego>>
Zniżki nie sumują się.

WEBINARIUM
WEBINARIUM tak
2 + 1
SKŁADzałogi
EGZAMIN
EGZAMIN tak
POZIOMtrudności
CZAStrwania2 dni
CZAStrwania
szkolenie
RODZAJoferty
E-DUKACJAna odległość
E-DUKACJAna odległość
Terminy:
MIEJSCE WOLNE
WSTĘPNA REZERWACJA MIEJSCA
MIEJSCE ZAJĘTE
KOD
OD
DO
CENA
UWAGI
DOSTĘPNOŚĆ
KOD
MSM_ZT_4
OD
2020-08-29 09:00
DO
2020-08-30 17:00
CENA
800 PLN
UWAGI

Ćwiczenia z nawigacji + e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
MSM_ZT_5
OD
2020-09-12 09:00
DO
2020-09-13 20:00
CENA
800 PLN
UWAGI

Ćwiczenia z nawigacji + e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
KOD
MSM_ZT_2
OD
2020-06-27 09:00
DO
2020-06-28 17:00
CENA
800 PLN
UWAGI
Ćwiczenia z nawigacji + e-learning + praktyka
DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE
KOD
MSM_ZT_3
OD
2020-07-25 09:00
DO
2020-07-26 17:00
CENA
800 PLN
UWAGI

Ćwiczenia z nawigacji + e-learning + praktyka

DOSTĘPNOŚĆ
SPRZEDANE

Zobacz także:

Newsletter

Zapisz się na Newsletter